NAUCZYCIELE


IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA NAUCZANE PRZEDMIOTY/PROWADZONE ZAJĘCIA

Kuderczak Elżbieta

dyrektor język angielski
Pawełczyk Iwona wicedyrektor matematyka
Błaszczyk Krystyna nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
Boruta - Olszewska Lucyna nauczyciel wychowanie fizyczne, biologia
Chlebowska Hanna nauczyciel edukacja wczesnoszkolna
Decowska Iwona nauczyciel przyroda, nauczyciel ¶wietlicy

Grzesiak Hubert

nauczyciel wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, SKS, opiekun SK PCK
Kabacińska Aleksandra nauczyciel język niemiecki

Kaczmarek Natalia

nauczyciel jężyk polski
Kmieć Justyna nauczyciel religia

Kornobis Dariusz

nauczyciel wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS
Kuberka - Gola Alina nauczyciel matematyka, zajęcia matematyczne, informatyka, opiekun SU, opiekun Koła Ochrony Przyrody "Salamandra"
Leder Anna nauczyciel język niemiecki, nauczyciel ¶wietlicy
Le¶na Eugenia nauczyciel matematyka
Lewandowska Eugenia nauczyciel plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, nauczyciel ¶wietlicy.
Michalak Karol nauczyciel muzyka
Mrowicki Łukasz nauczyciel matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe, opiekun szkolnej strony internetowej i profilu szkoły na facebooku
Musiela Arleta nauczyciel edukacja wczesnoszkolna
Nadobna - Rojewska Monika nauczyciel logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
Patoka Ewa nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel ¶wietlicy
Piechota Aleksandra nauczyciel język angielski
Pinczewska Joanna nauczyciel geografia
Pinczewski Patrik nauczyciel geografia
Rojewska Magdalena nauczyciel język polski, opiekun Samorz±du Uczniowskiego, Szkolna Liga Ortograficzna
Rzepecki Grzegorz nauczyciel język angielski
Sieradzka Beata nauczyciel język polski, Szkolna Liga Ortograficzna, biblioteka szkolna, opiekun księgozbioru szkolnego
Stec Anna nauczyciel chemia, fizyka, nauczyciel ¶wietlicy
Szulc Iwona nauczyciel edukacja wczesnoszkolna,, opiekun SK PCK
Talaga Wojciech nauczyciel historia, wiedza o społeczeństwie, kółko historyczne
Telega Julita nauczyciel religia, wychowanie do życia w rodzinie
Zamaria Elżbieta pedagog pedagog szkolny, doradca zawodowy, socjoterapeuta, specjalista terapii pedagogicznej
Żarczyńska Karolina nauczyciel język niemiecki