NAUCZYCIELE


IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA NAUCZANE PRZEDMIOTY/PROWADZONE ZAJĘCIA

Kuderczak Elżbieta

dyrektor język angielski
Pawełczyk Iwona wicedyrektor matematyka
Błaszczyk Krystyna nauczyciel edukacja wczesnoszkolna
Boruta - Olszewska Lucyna nauczyciel wychowanie fizyczne, biologia, nauczyciel ¶wietlicy
Chlebowska Hanna nauczyciel edukacja wczesnoszkolna
Decowska Iwona nauczyciel przyroda, nauczyciel ¶wietlicy
Dubisz Magdalena logopeda zajęcia logopedyczne

Grzesiak Hubert

nauczyciel wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, SKS, opiekun SK PCK
Kmieć Justyna nauczyciel religia

Kornobis Dariusz

nauczyciel wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS
Kuberka - Gola Alina nauczyciel matematyka,zajęcia komputerowe, kółko matematyczne, opiekun SU, opiekun Koła Ochrony Przyrody "Salamandra"
Leder Anna nauczyciel język niemiecki
Lewandowska Eugenia nauczyciel plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, nauczyciel ¶wietlicy.
Michalak Karol nauczyciel muzyka
Mrowicki Łukasz nauczyciel matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe, kółko matematyczo - informatyczne, opiekun szkolnej strony internetowej
Musiela Arleta nauczyciel edukacja wczesnoszkolna
Patoka Ewa nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, redaktor gazetki "Jarotka"
Piechota Aleksandra nauczyciel język angielski
Rojewska Magdalena nauczyciel język polski, opiekun Samorz±du Uczniowskiego, Szkolna Liga Ortograficzna
Rzepecki Grzegorz nauczyciel język angielski, geografia
Sieradzka Beata nauczyciel język polski, Szkolna Liga Ortograficzna, biblioteka szkolna, opiekun księgozbioru szkolnego, nauczyciel ¶wietlicy.
Stec Anna nauczyciel chemia, fizyka, nauczyciel ¶wietlicy
Szulc Iwona nauczyciel edukacja wczesnoszkolna,, opiekun SK PCK
Talaga Wojciech nauczyciel historia, wiedza o społeczeństwie, kółko historyczne, nauczyciel ¶wietlicy
Telega Julita nauczyciel religia, wychowanie do życia w rodzinie

Zamaria Elżbieta

pedagog

pedagog szkolny, doradca zawodowy, socjoterapeuta, specjalista terapii pedagogicznej,