SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie

(rok szkolny 2018/2019)


OPIEKUNOWIE SU: pani Alina Kuberka - Gola, pani Magdalena Rojewska


Logo Samorządu Uczniowskiego


PRZEWODNICZĄCY SU: Wojciech Kuderczak
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU: Żaneta Hojnacka
SEKRETARZE: Maja Cieślak
Kinga Jankowska
SKARBNIK: Alicja Sobczyk
SEKCJA PORZĄDKOWA: Mateusz Cubal
Jakub Handke
Mateusz Kempa
Damian Mikołajczak