SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie

(rok szkolny 2017/2018)


OPIEKUNOWIE SU: pani Alina Kuberka - Gola, pani Magdalena Rojewska


PRZEWODNICZĄCY SU: Wojciech Kuderczak
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU: Amanda Roszak
SEKRETARZE: Kinga Jankowska
Marcel Kuropka
SKARBNIK: Żaneta Hojnacka
SEKCJA PORZĄDKOWA: Mateusz Cubal
Jakub Handke
Jakub Szymanek